PARIM

NGÀY TỰU TRƯỜNG UP TO SALE 25% CHO GỌNG KÍNH CẬN.

Chương trình dành cho HỌC SINH -  SINH VIÊN

Điều kiện tham gia 25%:

- Like share tag 3 người bạn + đánh giá trên tường face của shop Mắt Kính Việt Long.

- Và có thẻ sinh viên nhé

kinh-can-parim

Sắp xếp theo:
-15%
GỌNG KÍNH PARIM PR7727-C1 50-15
GỌNG KÍNH PARIM PR7727-C1 50-15
-15%
GỌNG KÍNH PARIM PR7934-C1 53-16
GỌNG KÍNH PARIM PR7934-C1 53-16

GỌNG KÍNH PARIM PR7934-C1 53-16

1,759,500₫

2,070,000₫

-15%
GỌNG KÍNH PARIM PR7932-C1 54-16
GỌNG KÍNH PARIM PR7932-C1 54-16

GỌNG KÍNH PARIM PR7932-C1 54-16

1,759,500₫

2,070,000₫

-15%
GỌNG KÍNH PARIM PR7927-T1 55-14
GỌNG KÍNH PARIM PR7927-T1 55-14

GỌNG KÍNH PARIM PR7927-T1 55-14

1,759,500₫

2,070,000₫

-15%
GỌNG KÍNH PARIM PR7927-C1 55-14
GỌNG KÍNH PARIM PR7927-C1 55-14

GỌNG KÍNH PARIM PR7927-C1 55-14

1,759,500₫

2,070,000₫

-15%
KÍNH MÁT PARIM 11045-B2 52-20
KÍNH MÁT PARIM 11045-B2 52-20

KÍNH MÁT PARIM 11045-B2 52-20

1,071,000₫

1,260,000₫

-15%
KÍNH MÁT PARIM 11033-M1 53-21
KÍNH MÁT PARIM 11033-M1 53-21

KÍNH MÁT PARIM 11033-M1 53-21

1,071,000₫

1,260,000₫

-15%
KÍNH MÁT PARIM 11032-B1 53-23
KÍNH MÁT PARIM 11032-B1 53-23

KÍNH MÁT PARIM 11032-B1 53-23

1,071,000₫

1,260,000₫

ĐÃ BÁN
KÍNH MÁT PARIM 11024-G1 61-13
KÍNH MÁT PARIM 11024-G1 61-13
ĐÃ BÁN
KÍNH MÁT PARIM 11024-N1 61-13
KÍNH MÁT PARIM 11024-N1 61-13
-15%
KÍNH MÁT PARIM 11022-N1 62-15
KÍNH MÁT PARIM 11022-N1 62-15

KÍNH MÁT PARIM 11022-N1 62-15

1,071,000₫

1,260,000₫

-15%
KÍNH MÁT PARIM 11022-K1 62-15
KÍNH MÁT PARIM 11022-K1 62-15

KÍNH MÁT PARIM 11022-K1 62-15

1,071,000₫

1,260,000₫

-15%
KÍNH MÁT PARIM 11004-B1 61-14
KÍNH MÁT PARIM 11004-B1 61-14

KÍNH MÁT PARIM 11004-B1 61-14

1,055,700₫

1,242,000₫

-15%
KÍNH MÁT PARIM 12005-B1 59-14
KÍNH MÁT PARIM 12005-B1 59-14

KÍNH MÁT PARIM 12005-B1 59-14

956,250₫

1,125,000₫

-15%
GỌNG KÍNH PARIM PR7517-B2 53-17
GỌNG KÍNH PARIM PR7517-B2 53-17

GỌNG KÍNH PARIM PR7517-B2 53-17

910,350₫

1,071,000₫

-15%
GỌNG KÍNH PARIM PR7859-C1 54-14
GỌNG KÍNH PARIM PR7859-C1 54-14

GỌNG KÍNH PARIM PR7859-C1 54-14

1,040,400₫

1,224,000₫

-15%
GỌNG KÍNH PARIM PR7839-B1 52-18
GỌNG KÍNH PARIM PR7839-B1 52-18

GỌNG KÍNH PARIM PR7839-B1 52-18

910,350₫

1,071,000₫

-15%
GỌNG KÍNH PARIM PR7825-V1 52-15
GỌNG KÍNH PARIM PR7825-V1 52-15

GỌNG KÍNH PARIM PR7825-V1 52-15

910,350₫

1,071,000₫

-15%
GỌNG KÍNH PARIM PR7852-B1 53-17
GỌNG KÍNH PARIM PR7852-B1 53-17

GỌNG KÍNH PARIM PR7852-B1 53-17

1,040,400₫

1,224,000₫

-15%
GỌNG KÍNH PARIM PR7854-C1 51-18
GỌNG KÍNH PARIM PR7854-C1 51-18

GỌNG KÍNH PARIM PR7854-C1 51-18

1,040,400₫

1,224,000₫

-15%
GỌNG KÍNH PARIM PR7850-W1 50-19
GỌNG KÍNH PARIM PR7850-W1 50-19

GỌNG KÍNH PARIM PR7850-W1 50-19

1,040,400₫

1,224,000₫

-15%
GỌNG KÍNH PARIM PR7849-R1 49-19
GỌNG KÍNH PARIM PR7849-R1 49-19

GỌNG KÍNH PARIM PR7849-R1 49-19

1,040,400₫

1,224,000₫

-15%
GỌNG KÍNH PARIM PR7850-R1 50-19
GỌNG KÍNH PARIM PR7850-R1 50-19

GỌNG KÍNH PARIM PR7850-R1 50-19

1,040,400₫

1,224,000₫

-15%
GỌNG KÍNH PARIM PR7854-R1 51-18
GỌNG KÍNH PARIM PR7854-R1 51-18

GỌNG KÍNH PARIM PR7854-R1 51-18

1,040,400₫

1,224,000₫

-15%
GỌNG KÍNH PARIM PR7838-R1 54-16
GỌNG KÍNH PARIM PR7838-R1 54-16

GỌNG KÍNH PARIM PR7838-R1 54-16

910,350₫

1,071,000₫

-15%
GỌNG KÍNH PARIM PR7850-B1 50-19
GỌNG KÍNH PARIM PR7850-B1 50-19

GỌNG KÍNH PARIM PR7850-B1 50-19

1,040,400₫

1,224,000₫

-15%
GỌNG KÍNH PARIM PR7854-B1 51-18
GỌNG KÍNH PARIM PR7854-B1 51-18

GỌNG KÍNH PARIM PR7854-B1 51-18

1,040,400₫

1,224,000₫

-15%
GỌNG KÍNH PARIM PR7840-B1 50-18
GỌNG KÍNH PARIM PR7840-B1 50-18

GỌNG KÍNH PARIM PR7840-B1 50-18

910,350₫

1,071,000₫

-15%
GỌNG KÍNH PARIM PR7825-R1 52-15
GỌNG KÍNH PARIM PR7825-R1 52-15

GỌNG KÍNH PARIM PR7825-R1 52-15

910,350₫

1,071,000₫