Levis

NGÀY TỰU TRƯỜNG UP TO SALE 25% CHO GỌNG KÍNH CẬN.

Chương trình dành cho HỌC SINH -  SINH VIÊN

Điều kiện tham gia 25%:

- Like share tag 3 người bạn + đánh giá trên tường face của shop Mắt Kính Việt Long.

- Và có thẻ sinh viên nhé

kinh-mat-can-levis

Sắp xếp theo:
-15%
GỌNG KÍNH LEVIS LS06465-C01 BLK 53-17
GỌNG KÍNH LEVIS LS06465-C01 BLK 53-17
-15%
GỌNG KÍNH LEVIS LS06461-C03 BDEMI 53-17
GỌNG KÍNH LEVIS LS06461-C03 BDEMI 53-17
-15%
GỌNG KÍNH LEVIS LS06453-C03 RED 53-17
GỌNG KÍNH LEVIS LS06453-C03 RED 53-17
-15%
GỌNG KÍNH LEVIS LS05227-C04 BRN 55-17
GỌNG KÍNH LEVIS LS05227-C04 BRN 55-17
-15%
GỌNG KÍNH LEVIS LS05212-C05 BRZ 55-16
GỌNG KÍNH LEVIS LS05212-C05 BRZ 55-16
-15%
GỌNG KÍNH LEVIS LS05212-C02 GUN 55-16
GỌNG KÍNH LEVIS LS05212-C02 GUN 55-16
-15%
GỌNG KÍNH LEVIS LS05209-C03 GUN 55-16
GỌNG KÍNH LEVIS LS05209-C03 GUN 55-16
-15%
GỌNG KÍNH LEVIS LS05208-C04 BLU 54-17
GỌNG KÍNH LEVIS LS05208-C04 BLU 54-17
-15%
GỌNG KÍNH LEVIS LS05202-C02 GUN 53-17
GỌNG KÍNH LEVIS LS05202-C02 GUN 53-17
-15%
GỌNG KÍNH LEVIS LS03049-C02 MBLK 54-17
GỌNG KÍNH LEVIS LS03049-C02 MBLK 54-17
-15%
GỌNG KÍNH LEVIS LS03042-C02 BLKR 51-17
GỌNG KÍNH LEVIS LS03042-C02 BLKR 51-17
-15%
GỌNG KÍNH LEVIS LS03040-C06 RED 55-16
GỌNG KÍNH LEVIS LS03040-C06 RED 55-16
-15%
GỌNG KÍNH LEVIS LS03040-C04 CRY 55-16
GỌNG KÍNH LEVIS LS03040-C04 CRY 55-16
-15%
GỌNG KÍNH LEVIS LS03038-C02 BLKB 53-17
GỌNG KÍNH LEVIS LS03038-C02 BLKB 53-17
-15%
GỌNG KÍNH LEVIS LS03034-C01 MBLK 49-18
GỌNG KÍNH LEVIS LS03034-C01 MBLK 49-18
-15%
KÍNH MÁT LEVIS LS98042-C05P MBLK 50-20
KÍNH MÁT LEVIS LS98042-C05P MBLK 50-20
-15%
KÍNH MÁT LEVIS LS98043-C01P BLK 51-21
KÍNH MÁT LEVIS LS98043-C01P BLK 51-21

KÍNH MÁT LEVIS LS98043-C01P BLK 51-21

1,870,000₫

2,200,000₫

-15%
KÍNH MÁT LEVIS LS98039-C04P BLK 52-20
KÍNH MÁT LEVIS LS98039-C04P BLK 52-20

KÍNH MÁT LEVIS LS98039-C04P BLK 52-20

2,040,000₫

2,400,000₫

-15%
KÍNH MÁT LEVIS LS99042-C01P BLK 54-18
KÍNH MÁT LEVIS LS99042-C01P BLK 54-18

KÍNH MÁT LEVIS LS99042-C01P BLK 54-18

1,615,000₫

1,900,000₫

-15%
GỌNG KÍNH LEVIS LS96079-C03 GRY 52-17
GỌNG KÍNH LEVIS LS96079-C03 GRY 52-17
-15%
GỌNG KÍNH LEVIS LS96079-C01 BLK 52-17
GỌNG KÍNH LEVIS LS96079-C01 BLK 52-17
-15%
KÍNH MÁT LEVIS LS98039-C02P DEMI 52-20
KÍNH MÁT LEVIS LS98039-C02P DEMI 52-20
-15%
KÍNH MÁT LEVIS LS98039-C01P MBLK 52-20
KÍNH MÁT LEVIS LS98039-C01P MBLK 52-20
-15%
KÍNH MÁT LEVIS LS99042-C03P GRY 54-18
KÍNH MÁT LEVIS LS99042-C03P GRY 54-18

KÍNH MÁT LEVIS LS99042-C03P GRY 54-18

1,615,000₫

1,900,000₫