ĐA TRÒNG ESL 1.59 VRL CFM BLUE NN

SKU: DTDESL11480
5,740,000₫

Mô tả

 

 

Sản phẩm liên quan

 ĐA TRÒNG ESL 1.59 VRL CFM TRANS GEN8 NN  ĐA TRÒNG ESL 1.59 VRL CFM TRANS GEN8 NN
7,640,000₫
 ĐA TRÒNG ESL 1.59 VARILUX LIBERTY 3.0 BLUE  ĐA TRÒNG ESL 1.59 VARILUX LIBERTY 3.0 BLUE
2,940,000₫
 TRÒNG ESL 1.60 MAX AZ TRANS GEN8 SV  TRÒNG ESL 1.60 MAX AZ TRANS GEN8 SV
3,740,000₫
Hết hàng
 ĐA TRÒNG ESSILOR PHYSYO VRL ROCK 1.67  ĐA TRÒNG ESSILOR PHYSYO VRL ROCK 1.67
18,680,000₫
Hết hàng
 TRÒNG ESSILOR CRIZAL PREVENCIA 1.56  TRÒNG ESSILOR CRIZAL PREVENCIA 1.56
1,238,000₫
Hết hàng
 ĐA TRÒNG ESSILOR VRL COMFORT FIT BLUE NN 1.59  ĐA TRÒNG ESSILOR VRL COMFORT FIT BLUE NN 1.59
13,680,000₫
Hết hàng
 ĐA TRÒNG ESSILOR LIBERTY 3.0 POLY TRANS GEN8 1.59  ĐA TRÒNG ESSILOR LIBERTY 3.0 POLY TRANS GEN8 1.59
10,580,000₫
Hết hàng
 ĐA TRÒNG ESSILOR VARILUX X SERIES GEN8 1.59  ĐA TRÒNG ESSILOR VARILUX X SERIES GEN8 1.59
30,980,000₫
Hết hàng
 ĐA TRÒNG ESSILOR ESSENTIAL GEN8 ACTIVE 1.50  ĐA TRÒNG ESSILOR ESSENTIAL GEN8 ACTIVE 1.50
4,680,000₫
 ĐA TRÒNG ESL 1.59 VRL CFM BLUE NN
 ĐA TRÒNG ESL 1.59 VRL CFM BLUE NN