Dior

-10%
 GỌNG KÍNH DIORESSENCE16-807 55-14 GỌNG KÍNH DIORESSENCE16-807 55-14
8,010,000₫ 8,900,000₫

GỌNG KÍNH DIORESSENCE16-807 55-14

8,010,000₫ 8,900,000₫

-10%
 KÍNH MÁT DIOR SIGNATURE S7F-10A0 58-18 KÍNH MÁT DIOR SIGNATURE S7F-10A0 58-18
12,150,000₫ 13,500,000₫

KÍNH MÁT DIOR SIGNATURE S7F-10A0 58-18

12,150,000₫ 13,500,000₫

Hết hàng
 GỌNG KÍNH DIORSIGNATURE S1I-WA 54-13 GỌNG KÍNH DIORSIGNATURE S1I-WA 54-13
11,610,000₫
Hết hàng
 GỌNG KÍNH DIOR STELLAIREO14F-J5G 57-14 GỌNG KÍNH DIOR STELLAIREO14F-J5G 57-14
10,080,000₫
Hết hàng
 GỌNG KÍNH DIOR MYDIORO2-H2H 52-17 GỌNG KÍNH DIOR MYDIORO2-H2H 52-17
8,010,000₫
Hết hàng
 GỌNG KÍNH DIOR DIORESSENCE21F-807 50 GỌNG KÍNH DIOR DIORESSENCE21F-807 50
8,460,000₫
-10%
 GỌNG KÍNH DIOR TECHNICTYO6F-807 51 GỌNG KÍNH DIOR TECHNICTYO6F-807 51
8,460,000₫ 9,400,000₫

GỌNG KÍNH DIOR TECHNICTYO6F-807 51

8,460,000₫ 9,400,000₫

-10%
 GỌNG KÍNH DIOR BLACKTIE265-807 55 GỌNG KÍNH DIOR BLACKTIE265-807 55
6,660,000₫ 7,400,000₫

GỌNG KÍNH DIOR BLACKTIE265-807 55

6,660,000₫ 7,400,000₫

-10%
 KÍNH MÁT DIORCHICAGO01-UPMFM 60-18 KÍNH MÁT DIORCHICAGO01-UPMFM 60-18
8,550,000₫ 9,500,000₫

KÍNH MÁT DIORCHICAGO01-UPMFM 60-18

8,550,000₫ 9,500,000₫

-10%
 KÍNH MÁT DIORPROMESSE1F-3IEJ6 57-16 KÍNH MÁT DIORPROMESSE1F-3IEJ6 57-16
10,170,000₫ 11,300,000₫

KÍNH MÁT DIORPROMESSE1F-3IEJ6 57-16

10,170,000₫ 11,300,000₫

-10%
 KÍNH MÁT DIOR TAFFETAS1-2FFHA 56-19 KÍNH MÁT DIOR TAFFETAS1-2FFHA 56-19
9,000,000₫ 10,000,000₫

KÍNH MÁT DIOR TAFFETAS1-2FFHA 56-19

9,000,000₫ 10,000,000₫

-10%
 KÍNH MÁT DIOR DIORSOIEK-RHPHD 59-14 KÍNH MÁT DIOR DIORSOIEK-RHPHD 59-14
9,000,000₫ 10,000,000₫

KÍNH MÁT DIOR DIORSOIEK-RHPHD 59-14

9,000,000₫ 10,000,000₫

-10%
 KÍNH MÁT DIOR DIORSOIEK-AQTHA 59-14 KÍNH MÁT DIOR DIORSOIEK-AQTHA 59-14
9,000,000₫ 10,000,000₫

KÍNH MÁT DIOR DIORSOIEK-AQTHA 59-14

9,000,000₫ 10,000,000₫

Hết hàng
 GỌNG KÍNH DIORSIGNATURE O1-DDB 61-14 GỌNG KÍNH DIORSIGNATURE O1-DDB 61-14
10,080,000₫
Hết hàng
 KÍNH MÁT DIOR 8072K-GL3 58-15 KÍNH MÁT DIOR 8072K-GL3 58-15
8,910,000₫
-10%
 GỌNG KÍNH DIORSTELLAIREO4-DDB 58-15 GỌNG KÍNH DIORSTELLAIREO4-DDB 58-15
10,080,000₫ 11,200,000₫

GỌNG KÍNH DIORSTELLAIREO4-DDB 58-15

10,080,000₫ 11,200,000₫

-10%
 GỌNG KÍNH DIOR CD1F-FWM NUDE 53-15 GỌNG KÍNH DIOR CD1F-FWM NUDE 53-15
8,010,000₫ 8,900,000₫

GỌNG KÍNH DIOR CD1F-FWM NUDE 53-15

8,010,000₫ 8,900,000₫

Hết hàng
 GỌNG KÍNH DIOR STELLAIRE O13-010 53-16 GỌNG KÍNH DIOR STELLAIRE O13-010 53-16
9,180,000₫
Hết hàng
 KÍNH MÁT DIORSTELLAIRE1-0001I 59-18 KÍNH MÁT DIORSTELLAIRE1-0001I 59-18
11,880,000₫
-10%
 GỌNG KÍNH DIORSTELLAIREO4-J5G 58-15 GỌNG KÍNH DIORSTELLAIREO4-J5G 58-15
10,080,000₫ 11,200,000₫

GỌNG KÍNH DIORSTELLAIREO4-J5G 58-15

10,080,000₫ 11,200,000₫